Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Εκλογές [ Πιλοτική Δημοσκόπηση ]

Πιλοτική δημοσκόπηση για Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος

Πατρών Ν. Αχαΐας


Γνωρίζουμε στα Μέλη μας, ότι με απόφαση του ΔΣ της ΕΑΑΣ, θα πραγματοποιηθεί πιλοτικά δημοσκόπηση για την προτίμηση μελών Τοπικού Συμβουλίου, σε προαιρετική βάση για τα Παραρτήματα που επιθυμούν. 

Η δημοσκόπηση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εκλογές της ΕΑΑΣ στις 19 Φεβ 2017, από τις ίδιες Εφορευτικές Επιτροπές, σε ξεχωριστή κάλπη. Η συμμετοχή των Μελών στη δημοσκόπηση, είναι προαιρετική.

Τα αποτελέσματα της δημοσκοπήσεως θα αποτελέσουν βοήθημα για την επιλογή των νέων ΤΣ και ουδόλως θα δεσμεύει αυτό ως προς τη λήψη αποφάσεως.

Η δημοσκόπηση γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Έγκαιρη ενημέρωση
 των μελών και υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τρίτη 31 13:00 Ιαν 2017.
Β) Το Παράρτημα θα ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων με τη βοήθεια του τμήματος μητρώου της ΕΑΑΣ και θα συντάξει τον πίνακα υποψηφίων.

Γ) Σε συνεδρίαση του ΤΣ, θα επικυρωθεί ο πίνακας υποψηφίων, την 3 Φεβ 2017.

Δ) Το ΤΣ θα καταρτίσει ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατ’ αλφαβητική σειρά και θα το κοινοποιήσει  στα μέλη.

Ε) Τα υποψήφια μέλη του ΤΣ του Παραρτήματος πρέπει:

(1) Να είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα της ΕΑΑΣ, να διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας της Ενώσεως και να κατοικούν μόνιμα στην περιοχή του αντιστοίχου Παραρτήματος.

(2) Να υποβάλλουν αιτήσεις στο οικείο Παράρτημα  από τώρα και μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017, 13:00 ώρα. Υποβολή αιτήσεων Δευτέρα και Τετάρτη, από 11:00 έως 13:00ω και Πέμπτη 17:30 εως 20:30ω.  

ΣΤ) Ο αριθμός των υποψηφιοτήτων να είναι μεγαλύτερος  του σημερινού αριθμού των μελών του Τ.Σ εκάστου Παραρτήματος.

Ζ) Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που θα ορίσει η ΕΑΑΣ ή ο Πρόεδρος του ΤΣ, μπορούν να είναι υποψήφιοι στη δημοσκόπηση.

Τονίζεται πως όσα μέλη της ΕΑΑΣ δεν επιθυμούν να είναι υποψήφια στην υπόψη διαδικασία και επιθυμούν να διορισθούν ως μέλη των ΤΣ των παραρτημάτων, μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους με προσωπική αναφορά, όταν τούτο ζητηθεί από το ΔΣ της Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου