Δ.Σ.

           ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΤΓΟΣ εα
Νάκας Κωνσταντίνος  του Γεωργίου
Τηλ. 69459766245
        *769459
nakostas@hotmail.com
Πρόεδρος
ΤΑΞΧΟΣ εα Δημητρακόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου 
Τηλ 6944688153
Αντιπρόεδρος
Γραμματεία-
Δχστης Υλικού
ΤΑΞΧΟΣ εα
Μπούτρης Σωτήριος του Παναγιώτη
τηλ. 6976781907
Μέλος
Υπεύθυνος Τηλεφωνίας-
ΙΝΤΕΡΝΕΤ-
Συντηρητής Κτηρίου-
Δημόσιες Σχέσεις

ΤΑΞΧΟΣ εα Δημητρακάκης Θεόδωρος του Δημητρίου
Τηλ. 6973820983
   
Μέλος
Χειριστής Η/Υ
Βοηθός Γραμματείας
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης
ΑΝΧΗΣ εα
Θεργιόπουλος Κωνσταντίνος 
του Αναστασίου
Τηλ. 6932232286
Μέλος
Δχστης Χρηματικού-
Ταμίας
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου