Ταυτότητες ΕΑΑΣ & Ενιαία Κάρτα

Δικαιολογητικά έκδοσης Δ.Τ. ΕΑΑΣ

Για Aξιωματικούς Στρατού
- Aίτηση (χορηγείται από την EAAΣ και Παραρτήματα).
- Δύο φωτογραφίες ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές) με στολή τουλάχιστον η μία.
- Φ/A Aστυνομικής Tαυτότητας.
- Eγκύκλιος Aποστρατείας ή Aντίγραφο Φύλλου Mητρώου.
- Yπογεγραμμένο Δελτίο Tαυτότητος EAAΣ (MΠΛE, χορηγείται από την EAAΣ).

Για Aξιωματικούς τ. Xωροφυλακής - EΛ.AΣ.
- Aίτηση (χορηγείται από την ΕΑΑΣ και Παραρτήματα).
- Δύο φωτογραφίες ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές) με στολή τουλάχιστον η μία.
- Φ/A Aστυνομικής Tαυτότητας.
- ΦEK Aποστρατείας.
- Yπογεγραμμένο Δελτίο Tαυτότητας EAAΣ (MΠΛE, χορηγείται από την EAAΣ).

Για Aξιωματικούς τ. Xωροφυλακής - EΛ.AΣ. που τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ 1% από το MTΣ

- Aπόφαση MTΣ χορηγήσεως Mερίσματος ή Aναλυτικό Φύλλο Eνημέρωσης Mερισματούχου MTΣ ή Bεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση 1% υπέρ EAAΣ.

Για Aξιωματικούς τ. Xωροφυλακής - EΛ.AΣ. που δεν τους γίνεταικράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ

- Yπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/88 στην οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν να γίνουν μέλη της EAAΣ και να τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ.

Για Mέλη Oρφανικών Oικογενειών

- Aίτηση (χορηγείται από την ΕΑΑΣ και Παραρτήματα).
- Δύο φωτογραφίες ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές).
- Φ/A Aστυνομικής Tαυτότητας.
- Yπογεγραμμένο Δελτίο Tαυτότητας EAAΣ (KOKKINO).
- Tαυτότητα που εκδόθηκε από την EAAΣ του εκλιπόντος Aξκού ή Yπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/88 ότι απωλέσθη η παρεδόθη.
- Πράξη απονομής συντάξεως ή Συνταξιοδοτική Πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Kράτους.
- Aπόφαση MTΣ χορηγήσεως Mερίσματος ή Aναλυτικό Φύλλο Eνημέρωσης Mερισματούχου MTΣ ή Bεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση 0,5% υπέρ EAAΣ.

Για Mέλη Oρφανικών Oικογενειών (Oρφανές)
- Yπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/88 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν ζει η μητέρα (Xήρα εκλιπόντος Aξκού).

Σε περίπτωση απωλείας ταυτότητας ΕΑΑΣ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

- Φ/Α αστυνομικής ταυτότητας.
- Βεβαίωση δήλωσης απωλείας από Αστ. τμήμα.
- Φωτογραφία με στολή για τους δικαιούχους ή με πολιτικά για τα μέλη ορφανικών οικογενειών.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας.

Ενιαία Κάρτα Εισόδου μελών Οικογενειών εν αποστρατεία Στελεχών σε ΚΑΑΥ και Στρατιωτικά Πρατήρια σε όλη την Ελλάδα

Σύμφωνα με την Φ.705/2/239591/Σ.104/24 Ιαν 2014/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2  επιτρέπεται η έκδοση ενιαίας κάρτας και στα τέκνα που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
α. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας μέλους της Ε.Α.Α.Σ. (του ε.α Αξκου).
β. Φωτοαντίγραφα της Αστυνομικής ταυτότητας των δικαιούχων μελών (σύζυγος ε.α Αξκου - τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας – γονείς – πεθερικά).
γ. Δύο (2) φωτογραφίες 3Χ3 εκ. για κάθε μέλος (όχι για τον ε.α Αξκο)
δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του ε.α Αξκού από ΚΕΠ ή Δήμο.

Το Έντυπο Απαιτουμένων Στοιχείων για την έκδοση της Ενιαίας Κάρτας θα το παραλαμβάνεται από την Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ.Παραρτήματος   Πατρών (τηλ. Επικοινωνίας 2610 275719 ) προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά. 
Επανέλεγχος των δικαιολογητικών έκδοσης της κάρτας εισόδου ανά πέντε (5) έτη.

Παρατηρήσεις:
Στην περίοδο αιχμής από 1 Ιουλ έως 15 Αυγ η είσοδος για τα τέκνα άνω των 25 ετών απαγορεύεται το Σάββατο και την Κυριακή, λόγω εξάντλησης των υποδομών των ΚΑΑΥ.
Συνοδεία του κατόχου της κάρτας από ένα μόνο ιδιώτη (συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο).
Η έκδοση της ενιαίας κάρτας για τα ε.α Στελέχη θα γίνεται συγκεντρωτικά από την Ε.Α.Α.Σ. για όλα τα Παραρτήματά της.
Οι Αξκοί που τους έχει δοθεί ο τίτλος του Επιτίμου θα πρέπει να απευθύνονται στο ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου