Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Παραλαβή - Παράδοση ΚΕΤΧ.

Φέρεται εις γνώση των μελών μας ότι την 16 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή - παράδοση της Δκσεως του ΚΕΤΧ παρουσία και του νέου Δντού ΔΤΧ/ΓΕΣ Υπτγου Βαζούρα Σπυρίδωνα. Νέος Δκτής αναλαμβάνει ο Ταξχος Ζώης Σπυρίδων. 
Παρακαλούμε όλους σας για την συμμετοχή στην εν λόγω εκδήλωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου